Köpvillkor

1. Allmänt

Juul Wordwide Delivery LTD, org nr 7709972665, (”Företaget”) driver hemsidan juulsweden.com (”Webbsidan”). Via Webbsidan kan du handla varor från Juul Wordwide Delivery LTD.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kund”) gör en beställning via Webbsidan. I samband med att Kunden genomför ett köp via Webbsidan godkänner Kunden därmed Villkoren inklusive Företagets Sekretess- och integritetspolicy (se juulsweden.com/integritetspolicy).

Genom att godkänna Företagets Villkor bekräftar Kunden att han/hon har fyllt 18 år och är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Företaget riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls. Varje beställning och Kund granskas även manuellt för högsta säkerhet, eftersom tobak är en vuxenprodukt. Vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av vår tjänst förbehåller sig Företaget rätten att neka eller ändra en Kunds beställning.

Företaget strävar efter att informationen på Webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser, och/eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Företaget har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Företaget ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

2. Beställning och avtal

För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att den tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Företagets Sekretess- och integritetspolicy.

När Kunden slutfört en beställning kommer vi att skicka en preliminär orderbekräftelse per e-post till Kunden. Denna preliminära orderbekräftelse genereras automatiskt utan manuell översyn. Ett avtal om köp ingås först när vi slutligt bekräftat Kundens beställning, vilket sker per e-post efter det att vi kontrollerat Kundens ålder samt korrigerat eventuella felaktigheter av t.ex. angivet pris, leveranstid etc.

3. Kunduppgifter

Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Företagets behandling av personuppgifter finns i Sekretess- och integritetspolicy.

4. Pris och betalning

Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar skatt och moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av oss i samband med att den slutliga bekräftelsen skickas till Kunden. I händelse av förändrade skatte- eller momsförhållanden eller annan sådan omständighet inträffar som Företaget inte råder över, har vi rätt att justera priset fram till dagen före leverans.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan. Alla typer av betalningssätt sker via Företagets samarbetspartner PayPal (paypal.se). Genom att lämna information i kassan godkänner Kunden även PayPals villkor.

5. Erbjudanden

Företaget kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på Webbsidan. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vilka varor som omfattas av kampanjen. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa Villkor gäller utan ändringar.

6. Leverans och transport

Leveransen av Kundens varor sker, om inte annat anges, till den adress Kunden angivit. Normal leveranstid är 1-5 arbetsdagar från bekräftad beställning, beroende på valt fraktsätt. I kassan presenteras olika leveransalternativ och Kunden väljer själv vilket fraktmetod vi ska använda sig av för den aktuella beställningen.

Kostnaden för leverans beror på val av fraktalternativ, vilka presenteras för Kunden i kassan, (läs vidare om våra fraktalternativ på juulsweden.com/frakt

7. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning brutits. Vid Kundens utnyttjande av ångerrätt står Kunden eventuell kostnad för returfrakt och ansvarar även för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från tidpunkten för Kundens meddelande till oss om att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt.

Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har Företaget rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8. Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta  kundtjänsten på info@juulsweden.com  så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Kunden ska begära ett s.k. RN (returnummer) och en fraktetikett som sedan är giltig i 14 dagar. Reklamation som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

9. Länkar på Webbsidan

Företaget kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Företagets kontroll. Vi försöker säkerställa att vi enbart länkar till webbplatser som delar våra personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Sekretess- och integritetspolicyn. Företaget är dock inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

10. Force Majeure

Företaget ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och Företaget rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Villkorsändringar

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att vi informerat Kunden om ändringarna.

12. Bestämmelsers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet.

13. Överlåtelse

Företaget äger rätt att, utan Kundens medgivande, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

14. Tvist

Företagets målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Skulle parterna inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig vi att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

15. Bolagsinformation

Juul Wordwide Delivery LTD

Org.nr. 7709972665

Kontaktinformation:
E-post: info@juulsweden.com

Dessa villkor har senast uppdaterats 2019-02-04